Rapporter vid lunch

Autolivs omsättning i det första kvartalet var något över vår prognos drivet av en bättre organisk försäljning än väntat. Försäljningen i Kina utvecklades starkt (+24 procent) och övertsteg marknadstillväxten med 10 procentenheter. Bolaget levererade en justerad rörelsemarginal på 8,8 procent, högre än både våra och marknadens förväntningar. Bolaget gjorde en smärre uppjustering av guidningen för helåret 2013 och räknar med en organisk tillväxt på 2-4 procent. Vi fortsätter förorda Autoliv-aktien, givet den höga tillväxten inom passiv säkerheten på tillväxtmarknaderna och ökande penetration inom aktiv säkerhet i västvärlden.

ÅF rapporterade ett rörelseresultat på 168mn kr, något under vår prognos men i linje med marknadens förväntan. Bolagsledningen kommenterade att integrationen av Epsilon-förvärvet utvecklas väl och de höjde prognosen för synergivinster på kostnadssidan till över 75mn kr (tidigare 50mn kr). Bolaget räknar dock med högre integrationskostnader (50mn kr mot tidigare 30mn kr). ÅF anser att utsikterna för infrastrukturprojekt ser fortsatt goda ut, medan investeringsnivån inom industri- och energisektorerna är mer osäker. Vi räknar med att göra smärre sänkningar av våra estimat.

Läs fler inlägg på Börsflödet