Rapportsäsongens mest intensiva dag

Denna dag är den mest intensiva i rapportsäsongen där en rad storbolag rapporterar. Vid lunch rapporterar ytterligare ett par intressanta bolag. Vi väntar oss att Atlas Copco släpper en stabil rapport för det fjärde kvartalet (viss motvind resultatmässigt från lagerneddragningar) och anser att risken är liten för stora avvikelser från marknadens förväntningar. Vi räknar med en oförändrad utdelning på 5kr för 2012. Autoliv har guidat för en nolltillväxt i det fjärde kvartalet. Efter relativt positiv statistik för fordonsproduktionen räknar vi med att bolaget kan komma att överträffa prognosen en aning och spår en organisk tillväxt på drygt 2% i kv4. På makroagendan presenteras kl 15.45 inköpschefsindex för Chicago i januari. Siffran ger en indikation om hur sentimentet ser ut bland de viktigaste bolagen i det industritunga området.

Läs fler inlägg på Börsflödet