Rapporter på morgonen

SEB:s rapport för det fjärde kvartalet liknar Swedbanks från igår. Intäkterna var något högre och kostnaderna något lägre än väntat. Resultatet före skatt var 12% högre än väntat. Banken offentliggör även nya finansiella mål som är högre än tidigare. Även utdelningen på 2,75 kr per aktie överraskade positivt och motsvarar en utdelningsandel på 52%. Även om aktien gick starkt igår, är en ytterligare mindre uppgång motiverad idag. TeliaSonera rapporterar ett rörelseresultat (EBITDA) som var cirka 1% lägre än väntat. Samtidigt guidar bolaget för oförändrad omsättning, vilket är något lägre än marknaden förväntar sig. Utdelningen föreslås till 2,85 kr per aktie, vilket kan jämföras med väntade 3 kr per aktie. Aktien lär vara något svag idag. Drivet av en stark försäljning i Nordamerika rapporterade Ericsson en försäljning och bruttomarginal som var bättre än väntat. Resultatet före skatt uppgick till -3,9 md kr för det fjärde kvartalet, jämfört med väntade -4,3 md kr. Vi ändrar inte vår bedömning för utvecklingen under 2013, men mot bakgrund av att det är första gången på 1,5 år som bolaget överraskar positivt bör aktien stiga idag. Fortums rörelseresultat för det fjärde kvartalet var cirka 10% bättre än väntat. Bolaget föreslår en oförändrad utdelning på 1 euro per aktie, vilket innebär en lättnad för marknaden där viss oro funnits för en sänkt utdelning. En kursuppgång är motiverad efter rapporten.