SKF tar omstruktureringskostnader

På morgonen offentliggjorde SKF att de kommer att rapportera omstruktureringskostnader på cirka 250 miljoner kronor under det första kvartalet 2013. Vi ser ingen större dramatik i detta då kostnaderna ligger inom det större program som annonserades för några månader sedan och löper över tre år. Vi förväntar inte att detta kommer att förändra de totala omstruktureringskostnaderna särskilt mycket (1,5 miljarder kronor under perioden kv1 2012-15, vilket är i linje med vår prognos). Det finns dock en viss överkapacitet i Europa som bolaget behöver åtgärda, eftersom efterfrågan inte förbättras nämnvärt. Med andra ord kan omstruktureringarna bli framtunga och påverka 2013 mer. Vi tror att marknaden kommer att fokusera på marginalen exklusive omstruktureringskostnader (vi prognostiserar 12,2 procents rörelsemarginal). Aktien kan vara något svag i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet