Minskat förtroende bland amerikanska småföretag

Stockholmsbörsen har, i likhet med många europeiska index, tappat fart under eftermiddagen. De amerikanska börserna har inlett dagen med små rörelser. Statistik från NFIB visade att det ekonomiska förtroendet bland amerikanska småföretag försämrades i mars jämfört med i februari. Chefekonomen på NFIB kommenterade att i princip inga företagsägare ser nuläget som ett bra tillfälle att expandera sin verksamhet. Detta kan dämpa utvecklingen på arbetsmarknaden framöver och bidrar till att dämpa riskaptiten i den inledande handeln.

Läs fler inlägg på Börsflödet