Små nedgångar i Europa

Flertalet av de Europeiska börserna uppvisar mindre nedgångar. På bolagsfronten sticker Kappahl ut och aktien stiger i spåren av morgonens rapport som var betydligt bättre än väntat.

Både Stockholmsbörsen och flertalet råvaror uppvisar nedgångar.  På bolagsfronten sticker Kappahl ut och aktien stiger kraftigt i spåren av morgonens rapport. Det justerade rörelseresultatet om 104 miljoner kronor var betydligt bättre än vad marknaden räknat med och både försäljning i jämförbara butiker och bruttomarginalutveckling var positiv. Förbättringarna är dock i relation till ett mycket svagt första kvartal förra året då försäljning och marginaler föll kraftigt. Även om aktien utvecklats starkt under den senaste månaden, efter att nyemissionen slutförts, finner vi en uppgång i dagens handel motiverad.

 

Läs fler inlägg på Börsflödet