Smärre uppgång under dagen

Stockholmsbörsen öppnade dagen något nedåt, men har därefter successivt klättrat upp en bit över nollstrecket. Händelseutvecklingen på Cypern står i fokus, men ännu har ingen lösning på de akuta problemen presenterats. Marssiffran för IFO-index, som mäter affärsaktiviteten i det tyska näringslivet, var något svagare än väntat.

Utvecklingen på Europa-börserna är blandad, med en viss nedgång i Tyskland och ett smärre lyft i Storbritannien. Rörelserna är dock små och samtliga index ligger nära nollstecket. Känslan är att en viss avvaktan råder inför ytterligare besked från Cypern.

Läs fler inlägg på Börsflödet