Stark kvartalsrapport från Volvo

Volvo rapporterade ett justerat rörelseresultat för det andra kvartalet på 4,0 miljarder kronor, vilket var 6 procent högre än konsensusprognosen och innebar en justerad rörelsemarginal på 5,5 procent. Den höga rörelsemarginalen för Lastvagnar var det mest positiva i rapporten, då vi hade räknat med viss underproduktion. Även kassaflödet på 4,1 miljarder kronor var bättre än väntat. Orderingången under det andra kvartalet på 56,349 enheter, innebar en ökning med 16 procent. Orderingången i förhållande till faktureringen uppgick till 108 procent under kvartalet. Volvo upprepar i stort sett sin tidigare guidning. Sammantaget bedömer vi att en kursuppgång på 2-3 procent är motiverad efter rapporten.

Läs fler inlägg på Börsflödet