Starka bankrapporter

Swedbanks kv4-rapport var bättre än väntat på de flesta punkter. Såväl räntenettot som provisionsnettot var 4% högre än väntat, samtidigt som kostnaderna var 1% lägre och kreditförlusterna nära noll. Positivt för aktien är också att utdelningen föreslås till 9,90 kr per aktie (väntat 6,90) och att utdelningspolicyn ändras till att dela ut 75% av vinsten. Vi lär höja vinstprognosen för 2013 med i storleksordningen 5%.

Nordeas kv4-rapport överraskade positivt. Vinsten före skatt var 3% bättre än väntat. Utdelningen föreslogs till 0,34 euro (ca 4% direktavkastning) vilket var betydligt mer än förväntat. Dessutom sjunker kreditförlusterna i Danmark snabbare än vi räknat med.

H&M rapporterade i morse för kv4 (september-november). Överlag var rapporten i linje med förväntningarna. På den negativa sidan kan nämnas lagernivåer, realisationer och att januariförsäljningen startat svagt (sannolikt pga ovanligt kallt väder). Positivt var bruttomarginalen om 61,6% och att utdelningen behålls på 9,50 kr per aktie.

Läs fler inlägg på Börsflödet