Starka inköpschefssiffror från Sverige

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn tog ett rejält skutt till 49,2 i januari från 44,6 under december. Detta var betydligt högre än prognosen på 46,1. Även de underliggande komponenterna är lovande för den svenska industrikonjunkturen. Återhämtningen vad gäller orderingång (från 41,3 i december till 49,7 i januari) är särskilt positiv. Det är dock viktigt att notera att uppgången sker från låga nivåer. Sammantaget indikerar indexet en snabbare återhämtning för tillverkningsindustrin än vi väntat oss.

Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen.

Läs fler inlägg på Börsflödet