Starkt av H&M och Clas Ohlson

H&M och Clas Ohlson presenterade försäljningssiffror för oktober i morse. H&M uppvisade en tillväxt på 11% i lokala valutor, vilket var 0,5% högre än konsenusprognosen. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 1%, marginellt bättre än väntat. Då H&M-aktien sjunkit tillbaka under de senaste veckorna bedömer vi att dessa siffror kommer att ge en viss lättnad. Vi noterar även att H&M värderas med en rabatt om 15% i förhållande till närmsta konkurrenten Inditex (bl.a. Zara-butikerna). Clas Ohlsson...

Clas Ohlson överträffade klart förväntningarna på oktoberförsäljningen. I lokala valutor ökade bolagets försäljning med 9% år/år (i SEK 5%) vilket var 3-5% (2-3%) högre än våra och konsensus prognoser. Försäljningen i jämförbara butiker är har enligt vår bedömning ökat markant från september och den bästa månadssiffran sedan november 2009. Positivt är också att återhämtningen i Storbritannien fortsätter. Aktien bör stiga på dessa siffror.

Läs fler inlägg på Börsflödet