Starkt av SCA och Axfood

SCA:s omsättning var i linje med förväntningarna, medan det underliggande rörelseresultatet var 4% bättre. Mjukpapper och sågade trävaror var de affärsområden som uppvisade en överraskande stark utveckling, medan personliga hygienprodukter inte nådde upp till förväntningarna. Ökad marknadsföring tyngde lönsamheten inom personliga hygienprodukter, men det starka resultatet bör medföra en relativt stark kursutveckling i dag. Axfood...

Axfood presenterade en solid kv3-rapport. Försäljningen var 1% högre än konsensus och rörelseresultatet 4% högre, med stöd av en bra utveckling för Dagab. Därtill justerar bolaget upp sin guidning för rörelseresultatet för 2013 (till " minst i nivå med 2012" jämfört med " i nivå med"). Aktien har varit stark i sen tid och är högt värderad, men aktien bör reagera försiktigt positivt idag.

Vid sidan av bolagen ovan har bland annat Atrium Ljungberg rapporterat. Under förmiddagen rapporterar bland annat G&L Beijer och Traction. Dagens makroagenda är utan schemalagda börspåverkande händelser. Innan de amerikanska börsernas öppning rapporterar dock General Electric och Morgan Stanley.

Läs fler inlägg på Börsflödet