Starkt från KappAhl

KappAhl rapporterade nu på morgonen för sitt kv3 (mars-maj). Försäljningen på 1,2 md kr var 4% högre än marknadens förväntningar. Försäljningen i jämförbara butiker steg med imponerande 6,5% år/år, men baserades på enkla jämförelsetal då försäljningen föll rejält samma period föregående år. Bruttomarginalen steg 2 procentenheter till 61,2%. Rörelseresultatet uppgick till 79 mn kr justerat för engångskostnader, vilket var klart över förväntan. Vi räknar med att rapporten kommer att leda till höjda estimat i marknaden och en positiv kursreaktion är således motiverad. Vi noterar dock att KappAhl kommer möta mer normala jämförelsetal om ett till ett par kvartal.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.