Starkt från KappAhl

KappAhl rapporterade nu på morgonen för sitt kv3 (mars-maj). Försäljningen på 1,2 md kr var 4% högre än marknadens förväntningar. Försäljningen i jämförbara butiker steg med imponerande 6,5% år/år, men baserades på enkla jämförelsetal då försäljningen föll rejält samma period föregående år. Bruttomarginalen steg 2 procentenheter till 61,2%. Rörelseresultatet uppgick till 79 mn kr justerat för engångskostnader, vilket var klart över förväntan. Vi räknar med att rapporten kommer att leda till höjda estimat i marknaden och en positiv kursreaktion är således motiverad. Vi noterar dock att KappAhl kommer möta mer normala jämförelsetal om ett till ett par kvartal.

Läs fler inlägg på Börsflödet