Svag guidning från Carlsberg

Carlsbergs försäljning och rörelseresultat i kv4 var relativt i linje med både våra och marknadens prognoser. Bolaget gör en engångsnedskrivning på 1,3 md DKK relaterat anläggningar och produktionsutrustning i Ryssland och Uzbekistan samt omstruktureringar i Norge och Tyskland. Detta påverkar dock inte kassaflödet. Carlsberg sänker sin resultatguidning för 2013 till 10 md DKK. Konsensusförväntan har legat på 10,7 md DKK och även om en del av sänkningen förklaras av ändrade valutaförväntningar är detta negativt. Bolaget spår lägre kornpriser i Ryssland under 2013, men räknar samtidigt med att effekten kommer förtas av att andra råmaterialpriser stiger. Vi räknar med att sänka vår resultatprognos för 2013 med cirka 5% och väntar oss en negativ kursreaktion i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet