Svag rapport från Clas Ohlson

Clas Ohlson rapporterar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet (november-januari) på 247 miljoner kronor, vilket var 19 procent lägre än under samma kvartal förra året och cirka 10 procent lägre än väntat. Den huvudsakliga orsaken till avvikelsen från prognoserna är en lägre bruttomarginal. Försäljningen under kvartalet var känd sedan tidigare. Bolagets totala försäljning under februari (första månaden i procent) sjönk med 3 procent, vilket kan jämföras med en väntad försäljningsökning på drygt 4 procent. De rapporterade siffrorna var således betydligt sämre än väntat, vilket motiverar en svag aktiekursutveckling idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet