Svag rapport från Elekta

Elektas rapport för det tredje kvartalet på morgonen var svag överlag. Det justerade rörelseresultatet var hela 37 procent lägre än väntat (även om delar av detta förklaras av att 200 miljoner kronor av Nucletrons försäljning har skjutits till det fjärde kvartalet). Orderingången var 5 procent lägre än konsensusprognosen och 1 procent lägre än vad vi hade räknat med. Orderingången i Asien var stark, medan orderingången i Europa var i linje med förväntningarna. Även om bolaget säger att det fjärde kvartalet kommer att vara starkt, sänker bolaget sin rörelseresultatguidning för helåret. Därtill var kassaflödet svagare än väntat. Marknadens resultatprognoser kommer att behöva sänkas efter rapporten och aktien lär vara svag idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet