Svaga detaljhandelssiffror

Stilindex, som mäter försäljningsutvecklingen för den svenska kläd- och skohandeln, visade på en rejäl nedgång i mars jämfört med samma period föregående år (-7,8% för kläder och -22,8% för skor). Avsaknaden på vårväder, i kombination med negativa kalendereffekter och svåra jämförelsetal utgör förklaringar till det svaga utfallet. Siffrorna är dåliga nyheter för de klädbolag som har en hög andel av försäljningsintäkterna i Sverige såsom RNB (85-90%) och KappAhl (cirka 50%).

Läs fler inlägg på Börsflödet