Uppmuntrande signaler från USA

Klockan 16:00 under fredagen rapporterades de amerikanska inköpschefernas index (ISM). Indexet steg till 53,1 i januari, upp från reviderade 50,2 föregående månad. Detta var högre än förväningarna om att index skulle ha stigit till 50,7. Den mest framåtblickande komponenten, index över nya order, steg till 53,1 från 49,7. Värden över 50 indikerar ekonomisk tillväxt, varför ISM pekar på en allt starkare konjunktur i USA. Inte oväntat reagerar aktiemarknaderna positivt på statistiken.

Klockan 14:30 kom den för marknaderna viktiga månatliga sysselsättningsstatistiken från USA ("non-farm payrolls"). Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 157.000 personer i januari. Väntat var att sysselsättningen skulle ha ökat med 165.000 personer. Arbetslösheten uppgick till 7,9 procent, jämfört med 7,8 procent månaden före (väntat 7,8 procent). Siffrorna var således ungefär som prognostiserat.

Läs fler inlägg på Börsflödet