Tidiga fastighetsrapporter

Wihlborgs presenterade en rapport för kv2 som var något bättre än väntat. Förvaltningsnettot på 188 mn kr var i linje med vårt estimat, men 2% högre än konsensusprognosen. Nettouthyrningen ökade åter i kv2, trots att bolaget förlorat ett större hyreskontrakt i perioden, ett styrkebesked. Värdeförändringarna var små (+0,2%) och substansvärdet per aktie (101 kr) var i linje med vår förväntan. Vi räknar med smärre prognoshöjningar i marknaden efter rapporten. Fabeges rapport var svagare än väntat. Förvaltningsnettot i kv2 på 165 mn kr var 11% lägre marknadens förväntan och substansvärdet per aktie på 75 kr var strax under vår förväntan (76 kr). Vi räknar med nedreviderade vinstprognoser i marknaden på åtminstone 5%.

Läs fler inlägg på Börsflödet