Villkor klara för CDONs nyemission

CDON tillkännagav på morgonen villkoren i bolagets kommande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Två befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till priset 15,50 kr. Teckningsperioden löper från 21 maj till 5 juni. Kinnevik (som äger cirka 25% av bolaget) garanterar nyemissionen i sin helhet. Det är viktigt att betona att den utspädning som emissionen medför inte kommer drabba befintliga aktieägare då teckningsrätterna kommer att representera motsvarande värde. Vi anser att värderingen av CDON-aktien är attraktiv och behåller vår Köp-rekommendation.

Läs fler inlägg på Börsflödet