Bättre än befarat för Volvo

Fredagsmorgonen var ytterligare en mycket rapportintensiv morgon. Volvo presenterade en starkare rapport än väntat för det tredje kvartalet. Såväl rörelseresultatet som orderingången för lastvagnar slog förväntningarna. Volvo utökar det strategiska programmet med målet att sänka de strukturella kostnaderna med ytterligare 3,5 miljarder kronor (utöver de tidigare planerade 6,5 miljarder kronor). Givet de låga förväntningarna inför rapporten lär aktien utvecklas väl idag..

Ericssons försäljning och justerade bruttoresultat under det tredje kvartalet var 4-5 procent högre än väntat, tack vare förbättringar i Networks utanför Nordamerika. Konsensusprognosen missade dock stora valutaeffekter och höga FoU-kostnader, vilket innebar att det justerade rörelseresultatet var 14 procent lägre än väntat. Drivet av en högre tillväxt för Networks under kvartalet och ett högre bruttoresultat än väntat bedömer vi att aktien kommer att stiga ett par procent idag. 

JM rapporterade ett rörelseresultat för det tredje kvartalet på 386 miljoner kronor, vilket var något högre än marknadens prognos. Antalet byggstarter under kvartalet överraskade positivt (867 mot väntade 754). Detta är i fokus eftersom dessa inte levde upp till förväntningarna i det förra kvartalet. En positiv kursreaktion är motiverad.

Betssons justerade rörelseresultat för det tredje kvartalet var 7 procent högre än väntat, drivet av ett starkt spelöverskott i sportboken. Till följd av en något försiktig guidning för det fjärde kvartalet, tror vi att aktien bara stiger med ett par procent i dagens handel. 

Läs fler inlägg på Börsflödet