Breda uppgångar i Europa

Vid lunchtid är det breda uppgångar i Europa och bankerna står för den största uppgången sett till europeiska sektorindex. Fokus ligger bland annat på ECB där Draghi förväntas presentera nya ekonomiska stimulanser. OECD sänker tillväxtprognoserna för Sverige. För 2014 räknar organisationen att BNP kommer att uppgå till +2,1 procent (prognosen i maj låg på +2,8 procent) och för 2015 sänks prognosen till +2,8 procent (maj +3,1 procent). OECD säger dock att tillväxten i den svenska ekonomin förväntas fortsätta stiga då exporten samlar kraft och konsumtionen växer stadigt.

De svenska producentpriserna (PPI) var upp 2,1 procent (väntat 2,2 procent) i årstakt i oktober. Jämfört med månaden innan var priserna upp 0,2 procent(väntat 0,2 procent). Vi noterar små rörelser på ränte- och valutamarknaden. Räntorna handlas ned något i Europa och USA, USD/SEK noteras på 7,45, EUR/USD noteras på 1,24. 

Läs fler inlägg på Börsflödet