Centralbanker i fokus

Som väntat sänktes idag reporäntan i Sverige. Riksbanken slog dock till med en större sänkning än väntat; med 50 räntepunkter, ned till 0,25 procent. Riksbanken sänkte samtidigt sin prognos över reporäntan framöver (den s.k. reporäntebanan) mer än förväntat. Räntesänkningen medförde en omedelbar försvagning av kronan. Kronsvaghet innebär större bidrag till inflationen från importerade varor och tjänster men gynnar efterfrågeläget för exportföretagen. Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade som väntat styrräntan oförändrad idag. Dagens statistik visade att arbetslösheten i USA sjönk till 6,1 procent i juni från 6,3 procent föregående månad. Antalet arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 288 000 i juni vilket var avsevärt högre än marknaden hade räknat med. Vid 15-tiden har Stockholmsbörsen stigit 1,2 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet