Dagens besvikelser; Axis och Electrolux

Efter en timmes handel noteras Stockholmsbörsen 0,1 procent högre. H&M som tillhörde gårdagens förlorare återhämtar sig med en uppgång runt 2 procent, vilket vi anser är motiverat (läs mer på Marknadsinfo, inloggad på Internetbanken). Dagens förlorare, med nedgångar om 3-4 procent är Axis och Electrolux, som båda släppt rapporter för det fjärde kvartalet. Hur utvecklingen varit för Autoliv får vi veta klockan 12:00. Mer om morgonens rapporter...

Electrolux rörelseresultat för det fjärde kvartalet, exklusive en positiv påverkan från en pensionsuppgörelse i USA, var nästan 20% lägre än konsensusprognosen. Resultatet påverkades kraftigt negativt av valutaeffekter, något som kommer gälla även under det första kvartalet 2014. Marknadens vinstprognoser kommer sannolikt att behöva sänkas efter rapporten. En av få positiva saker i rapporten var en oförändrad utdelning på 6,50 kr per aktie.  Aktien lär vara svag idag.

Axis omsättning under kv4 hamnade något under våra och marknadens prognoser. Försäljningen i EMEA var bra medan Nordamerika tappat fart. Höga rörelsekostnader under kvartalet medförde att rörelseresultatet (EBIT) hamnade runt 30% lägre än väntat. Även om aktien har sjunkit den senaste tiden räknar vi med en svag kursutveckling efter dagens rapport.

Läs fler inlägg på Börsflödet