Dagens rapporter

AstraZeneca rapporterade för det fjärde kvartalet i morse. Omsättningen minskade med 6 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år, vilket var 3 procent lägre än vår prognos. Rörelseresultatet (justerat) uppgick till 2 md USD, vilket var en kraftig nedgång och 19 procent lägre än förväntat. En kraftig kostnadsökning (försäljningsrelaterat och FoU) förklarar en stor del av detta. Tillsammans med en dämpad guidning för 2014 motiveras en kursnedgång. Volvo rapporterade ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet på 3,1 md kronor, vilket kan jämföras med konsensusprognosen på 3,8 md kronor. Guidningen behölls oförändrad. Positivt var att orderingången ökade med 12 procent (vi förväntade -10 procent) under kvartalet drivet av en stark utveckling i Asien och Nord- och Sydamerika samt att kassaflödet var starkt. Vi bedömer att det positiva överväger i rapporten och att en kursuppgång är motiverad. Husqvarna rapporterade ett rörelseresultat på -308 mn kronor, vilket var i linje med våra prognoser, men lägre än konsensus. Kassaflödet var dock betydligt starkare än väntat, vilket bidragit till en lägre nettoskuld. Kvartalet är säsongmsässigt litet för Husqvarna och marknadens fokus ligger på en omstrukturering under 2015-16. Senare idag rapporterar även Fabege (klockan 11:00), G&L Beijer (10:00-12:00) och FinnvedenBulten (13:30).

Läs fler inlägg på Börsflödet