Deppigt efter sex glada dagar

Efter sex dagar med börsuppgång med för året nya toppnivåer avtog riskaptiten under torsdag förmiddag. Vid lunchtid handlades OMXS30-index 0,9 procent lägre, vid 1360. Elekta, som rapporterade på morgonen, sjunker med 2 procent. Medicinteknikbolaget är dock inte ensamt med en brant nedgång. Intrum Justitia, Axis och Lundin Mining noteras samtliga 2 procent lägre. Det är bara en handfull aktier som stiger idag. Däribland finns Lundin Petroleum, Peab och Scania. I eftermiddag…

Om riskaptiten återvände i eftermiddag i samband med de amerikanska börsernas öppning återstår att se. Klockan 1430 får vi veta antalet nyanmälda arbetslösa och orderingången på s.k. varaktiga varor i USA.

 

Stockholmsbörsen i övre delen på trendkanalen

Läs fler inlägg på Börsflödet