Detta händer i dag

Det är lugnt på fredagens makroagenda. Från Tyskland väntas producentprisindex och konsumentförtroende (klockan 0800) och från eurozonen kommer statistik på bytesbalansen (klockan 1000). På bolagsfronten noterar vi att Klövern gör en omvänd split 1:2.

Läs fler inlägg på Börsflödet