Detta händer i morgon

Onsdagen är ytterligare en intensiv rapportdag. Före börsens öppning rapporterar bland annat Handelsbanken, SEB, Intrum Justitia, Lundin Petroleum, Aarhus Karlshamn, Alfa Laval, BE Group och Transmode. Klockan 12:00 är det dags för rapporten från Stora Enso. På makrofronten väntas inköpschefsindex för tjänstesektorn i Sverige (klockan 8:30), EMU (klockan 09:58) och i USA (klockan 16:00). Från Eurozonen kommer även detaljhandelsstatistik för december (klockan 11:00). Denna kan ge en indikation på om det stigande konsumentförtroendet även resulterat i en ökad köplust. Kina är fortsatt helgstängt (nyår).

Läs fler inlägg på Börsflödet