Detta händer i veckan

Ingen marknadspåverkande ekonomisk statistik väntas under måndagen. Preferensaktierna i bland annat Klövern (2,50 kr), FastPartner (5 kr), Sagax (0,50 kr) och Victoria Park (5 kr) handlas exklusive utdelning. Årets sista handelsdag, tisdagen den 30 december, bjuder på amerikansk ekonomisk statistik i form av Case-Shillers husprisindex för oktober och konsumentförtroende för december. På fredag presenteras inköpschefsindex på en rad marknader. Vi förväntar att det svenska inköpschefsindexet för december ökar något till 53,1 (52,7 i november). Det amerikanska inköpschefsindexet ISM väntas sjunka till 57,5 (58,7 i november). Detta är fortfarande en hög nivå och indikerar att den amerikanska ekonomin väntas fortsätta utvecklas väl i kölvattnet av konkurrenskraftiga amerikanska bolag och minskad arbetslöshet.

Läs fler inlägg på Börsflödet