Detta händer idag

Utöver svenskt och kinesiskt inköpschefsindex ovan, väntas motsvarande index från bland annat Tyskland och EMU runt klockan 10:00. Från USA kommer inköpschefsindex klockan 16:00. Från svenskt håll kommer även data över nybilsregistreringen i juni, vilket är viktigt för bland annat Bilia.

Läs fler inlägg på Börsflödet