Detta händer idag

Huvudnumret på onsdagens makroagenda är protokollet från Federal Reserves räntemöte den 29-30 juli (klockan 20:00). Finansmarknaderna räknar för närvarande med att Fed börjar höja styrräntan först i mitten av nästa år. Vi skulle dock inte bli överraskade om protokollet innehåller en indikation på att marknaden borde börja prisa in en räntehöjning tidigare till följd av den kraftiga förbättringen av den amerikanska arbetsmarknaden. Vi ser det inte som osannolikt att en första höjning kan komma redan vid årsskiftet. Mest noterbart på bolagsfronten är ICA Gruppens rapport före börsöppning.

Läs fler inlägg på Börsflödet