Detta händer idag

Onsdagens självklara höjdpunkt är Federal Reserves penningpolitiska besked klockan 20:00. Mötet blir extra intressant då det inte är omöjligt att vi får en ändring av centralbankens guidning avseende när en första räntehöjning kan komma. Tidigare har Federal Reserve sagt att styrräntan kommer att hållas på nuvarande nivå under en betydande period – "extended period" – efter att obligationsköpen har upphört (vilket de gör i oktober). Om detta uttalande försvinner ökar sannolikheten för en tidigare räntehöjning. Efter beskedet håller ordförande Janet Yellen presskonferens. Dessförinnan presenteras Riksbankens penningpolitiska protokoll från mötet den 3 september (klockan 9:30). Klockan 11:00 presenteras inflationen i euroområdet under augusti. Motsvarande siffra för USA presenteras klockan 14:30. På bolagsfronten kan nämnas att Bure håller kapitalmarknadsdag, där även innehaven Vitrolife och Xvivo medverkar. Kungsleden noteras exklusive nyemissionsrätt.

Läs fler inlägg på Börsflödet