Detta händer idag

Klockan 9:30 på tisdagen presenteras inflationssiffror för Sverige. Vi väntar oss att KPI uppgår till -0,1 procent under september jämfört med samma månad föregående år. Klockan 11:00 presenteras industriproduktionen för euroområdet under augusti. Som indikerats av siffrorna från Tyskland, förväntas industriproduktionen ha minskat med 1,5 procent jämfört med föregående månad. Barometrar indikerar att industriproduktionen kommer att fortsätta minska under de närmaste månaderna. Klockan 11:00 offentliggörs ZEW-index, vilken mäter temperaturen i det tyska näringslivet. Finanansministrarna för EU-länderna har Ekofinmöte. Intressant för oljemarknaden är internationella energimyndighetens månadsrapport (klockan 10:00). Huvudnumret från USA är NFIB:s konfidensindikator för småföretag för september (klockan 13:30).

Läs fler inlägg på Börsflödet