Detta händer idag

På dagens makroagenda finns en del godbitar. Innan börsens öppning kommer detaljhandelssiffror från Tyskland, vilket är av intresse för H&M som har cirka 20% av försäljningen på marknaden. Från svenskt håll väntas motsvarande siffror, samt BNP för kv3 (klockan 0930). Arbets-lösheten i EMU presenteras samtidigt som regionens inflation (KPI), klockan 1100.

Läs fler inlägg på Börsflödet