Detta händer idag

Kinas årliga folkkongress har inletts. Vid denna sade premiärminister Li Keqiang att tillväxtmålet för 2014 är att BNP ska öka med över 7,5 procent, d.v.s. samma mål som under 2012 och 2013. Vidare ska den inhemska efterfrågan utökas och bli tillväxtsmotorn, samtidigt som investeringar är viktigt för att stabilisera tillväxten. Vidare framhöll premiärministern att man ska ”förklara krig” mot miljöför-störingen. I morse presenterades det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn. Detta steg till 56,8 i februari (från 55,9 i januari). Väntat var 55,3. Det mest framåtblickande delindexet för orderingången gav det största positiva bidraget. Idag klockan 09:30 kommer statistik över den svenska produktionen och orderingången inom industrin. Från europeiskt håll väntas inköpschefsindex för tjänstesektorn (klockan 09:58) samt detaljhandels- och BNP-siffror (klockan 11:00). På den amerikanska makroagendan står jobbstatistik (ADP klockan 14:15) och den för USA särskilt viktiga konjunkturindikatorn inköpschefsindex för tjänstesektorn (klockan 16:00). Klockan 20:00 presenteras konjunkturrapporten Beige Book.

Läs fler inlägg på Börsflödet