Detta händer idag

Det är lugnt på dagens makroagenda. Bland de schemalagda händelserna av större vikt återfinns amerikansk in-flationsdata (KPI) och bostadsbyg-gande i februari. Båda dessa punkter kommer klockan 1330. Karo Bio handlas utan rätt att delta i nyemissionen.

Läs fler inlägg på Börsflödet