Detta händer idag

På tisdagens makroagenda väntas IFO-index från Tyskland klockan 1000. Det är en viktig indikator för finansmarknaderna då indexet baseras på en undersökning av 7 000 tyska företags syn på dagen situation och framtiden. Från USA kommer CaseShillers husprisindex (klockan 1400), försäljning nya hem och hushållens konfidensindikator (klockan 1500).

Läs fler inlägg på Börsflödet