Detta händer idag

Fredagens svenska höjdpunkt på makroagendan är detaljhandelsförsäljningen under februari (klockan 9:30). Vi prognostiserar att den har ökat med 2,5 procent jämfört med samma månad förra året. Realinkomsten i Sverige ökar och vi räknar med att hushållens konsumtion och detaljhandelsförsäljningen kommer att vara hyfsat stark under hela året. Från euroområdet presenteras konjunkturbarometer och indikator för företagsklimatet för mars (klockan 11:00). Under dagen kommer vi att få inflationsstatistik från Tyskland och Spanien, vilket kommer att ge ledtrådar för ECB:s agerande på räntemötet på torsdag i nästa vecka och kan få stor bäring på eurokursen. Från USA får vi statistik över den viktiga privatkonsumtionen under februari (klockan 13:30). Beijer Alma (8:00 kr) och Ratos (3:00 kr) är handlas utan rätt till utdelning idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet