Detta händer idag

Det är tunt bland de schemalagda makrohändelserna på dagens agenda. Från Eurozonen kommer inflationsdata, PPI, för februari (klockan 1100). Under eftermiddagen kommer statistik över sysselsättningen i mars (ADP, klockan 1415) och orderingången i industrin (klockan 1600). TeliaSonera, Volvo och NCC har bolagsstämma.

Läs fler inlägg på Börsflödet