Detta händer idag

Idag kommer inköpschefsindex för tjänstesektorn i en rad länder. Innan börsens öppning kommer detta index från flera asiatiska länder och Sverige. Från Tyskland och EMU kommer det klockan 0955-1000, och från USA klockan 1600. Från amerikanskt håll väntas också antalet nyanmälda arbetslösa och handelsbalansen, klockan 1430. ECB ger räntebesked klockan 1345. På bolagsfronten handlas TeliaSonera (3 kronor), Volvo (3 kronor) och NCC (6 kronor) utan rätt till utdelning. Skanska har bolagsstämma.

Läs fler inlägg på Börsflödet