Detta händer idag

Det är tunt bland schemalagda händelser på torsdagens makroagenda. Klockan 0930 väntas den svenska småhusbarometern och från USA kommer veckostatistik över antalet nyanmälda arbetslösa klockan 1430. Lundbergs (4:60 kronor) och Nobia (1,00 krona) handlas exklusive rätt till utdelning. Bilia, Husqvarna, SCA och Transmode är några bolag som håller bolagsstämma och därmed är torsdagen sista dagen att handla aktierna inklusive utdel-ning.

Läs fler inlägg på Börsflödet