Detta händer idag

På dagens makroagenda får vi siffror på den svenska arbetslösheten i mars (klockan 09:30), data över byggpro-duktionen i EMU (11:00), samt hus-prisindex och försäljning av befintliga bostäder i USA under förra månaden (15:00 resp 16:00). Klockan 14:00 rapporterar Castellum för det första kvartalet. Tisdagen är sista anmälningsdagen i Blue Canyons bud på Cision.

Läs fler inlägg på Börsflödet