Detta händer idag

Ericsson och Samsung har ingått en patentuppgörelse som avslutar pågående tvister mellan de båda bolagen. Ericsson väntas boka en ökad försäljning för kv4 med 4,2 miljarder kronor och nettoresultatet väntas öka med 3,3 miljarder kronor. Detta är högre än vad vi har prognostiserat och vi räknar med en positiv utveckling i dagens aktiehandel. På måndagens makroagenda finns IFO-index från Tyskland (klockan 10:00) som ger en indikation om näringslivsklimatet i januari. I USA presenteras försäljning av nya hem i december (klockan 16:00). Under resten av veckan kommer stort fokus att riktas mot bolagsrapporterna. Flera av de stora bolagen på Stockholmsbörsen presenterar sina rapporter för det fjärde kvartalet denna och kommande veckor. Imorgon rapporterar bland andra SKF, Swedbank och Getinge.

Läs fler inlägg på Börsflödet