Duvaktig Riksbank

Stockholmsbörsen stiger i linje med övriga Europabörser. Vid lunchtid hade OMXS30 handlats upp med 0,7 procent. Riksbanken lämnade precis som väntat styrräntan oförändrad på 0,75 procent. Däremot var sänkningen av bankens prognostiserade räntebana större än väntat och indikerade en förskjutning av en av de prognostiserade räntehöjningarna under 2015. Beskedet ökade även sannolikheten för ytterligare en styrräntesänkning, även om vår bedömning fortfarande är att styrräntan kommer att behållas oförändrad under 2014. Rörelserna för de svenska marknadräntorna är odramatiska. Räntan på den tioåriga statsobligationen hade vid lunchtid tickat upp 2 räntepunkter till 2,13 procent. Kronan försvagas med 3-4 öre mot såväl dollarn som euron.

Läs fler inlägg på Börsflödet