Dystrare i Europa

Merparten europeiska börser backar under måndagsförmiddagen. Industriproduktionen i Tyskland ökade med 0,2 procent under oktober (jämfört med september), vilket var något lägre än väntat. Stockholmsbörsen hade vid lunchtid backat med 0,3 procent. Enligt ett pressmeddelande har Northland Resources beslutat att ansöka om konkurs. Beslutet tas efter att den tilltänkta finansieringslösningen misslyckats. Peab har gjort en bedömning av konsekvenserna och beslutat att utestående räntebärande fordringar mot Northland ska skrivas av i det fjärde kvartalet, vilket påverkar resultatet med 261 miljoner kronor. Aktien tappar 1,4 procent. Marknadsräntorna i USA har stigit något, medan räntorna i Europa sjunker. Kronan försvagas med ytterligare 5 öre mot kronan och med 2 öre mot euron. På råvarumarknaden noterar vi att oljepriset har fallit med 1,50 dollar per fat till 67,60 dollar per fat (Brent).

Läs fler inlägg på Börsflödet