Fallande valutor på tillväxtmarknader

Många valutor på tillväxtmarknader föll ytterligare under gårdagen (till exempel den argentinska peson) och flera av dessa handlas nu på nivåer som är 5-10 procent lägre än genomsnittet under det fjärde kvartalet (det är dock värt att notera att den kinesiska Yuanen utgör ett undandtag). Även råvarurelaterade valutakurser (till exempel AUD och CAD) har fallit. Ett av de bolag på Stockholmsbörsen som har störst exponering mot detta är Electrolux som har inflöden från bland annat Brasilien, Australien, Kanada och Ryssland.

Läs fler inlägg på Börsflödet