Fortsatt rapportflod

Fredagen är ytterligare en rapportintensiv dag. Här några första kommentarer på morgonens rapporter i Tele2, Betsson, Skanska, Assa Abloy och Statoil.

Tele2 rapporterade ett stabilt resultat för det fjärde kvartalet. Detta överskuggas dock av att bolaget sänker sin guidning för rörelseresultatet (EBITDA) under 2014 till en nivå 4 procent lägre än konsensus. Vi bedömer intitialt att marknaden behöver sänka vinstprognosen med omkring 8 procent för året. Aktien lär vara svag idag.

Betssons rapport var i stort sett i linje med våra förväntningar. Bolaget räknar med att omsättningen under det första kvartalet 2014 kommer att vara i nivå med det tredje kvartalet 2013 trots den negativa valutakursutvecklingen i Turkiet och Norge. Betsson meddelar även att de förvärvar spelbolaget Oranje and Kroon, som främst är verksamt i Holland. Betsson betalar en initital köpeskilling på 100 miljoner euro och en tilläggsköpeskilling på högst 45 miljoner euro, vilket motsvarar 4,5-6,6 gånger rörelseresultatet 2013. Vi bedömer att prislappen är attraktiv och räknar med att denna nyhet kan driva aktien uppåt i dagens handel.

Skanska rapport för det fjärde kvartalet var svag med en orderingång och ett rörelseresultat som var 7-9 procent lägre än konsensusprognoserna. Även justerat för engångsposter ser rapporten svag ut. Utdelningen föreslås till 6,25 kr, vilket var i linje med förväntningarna. Vi räknar med att aktien kommer att vara svag i dagens handel.

Assa Abloy levererade en rapport som var i linje med förväntningarna och vi bedömer att prognosförändringarna kommer att bli små efter den solida rapporten.

Statoil levererade ett justerat rörelseresultat som var 4 procent lägre än väntat. I synnerhet utvecklades den internationella verksamheten mycket svagare än väntat. Det enda positiva med detta för aktien är att sannolikheten för en delning av bolaget ökar. Aktien lär vara svag idag. 

Läs fler inlägg på Börsflödet