I väntan på fredagens jobbsiffra

En halvtimme innan Stockholmsbörsens stängning noterades OMXS30-index 0,1 procent högre. Omsättningen är låg. Aktier för knappt 6 miljarder kronor har bytt ägare. I Europa är utvecklingen liknande, med övervägande små rörelser runt nollstrecket. De amerikanska ADP-siffrorna gav ingen tydlig vägledning då de visade att sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 191 000 personer i mars, vilket var i linje med förväntningarna. På fredag kommer den tunga jobbstatistiken i form av non farm payrolls (sysselsättningen utanför jordbrukssektorn). New York-börserna har inlett onsdagen oregelbundet. På makroagendan imorgon….

På torsdag kommer inköpschefsindex för tjänstesektorn i en rad länder. Innan börsens öppning kommer detta index från flera asiatiska länder och Sverige. Från Tyskland och EMU kommer det klockan 0955-1000, och från USA klockan 1600. Från amerikanskt håll väntas också antalet nyanmälda arbetslösa och handelsbalansen, klockan 1430. ECB ger räntebesked klockan 1345. På bolagsfronten handlas TeliaSonera (3 kronor), Volvo (3 kronor) och NCC (6 kronor)  utan rätt till utdelning. Skanska har bolagsstämma.

Läs fler inlägg på Börsflödet