Intensiv dag även imorgon

Det är fullt upp på rapportfronten även under torsdag. Innan öppning väntas rapporter från bland annat; Handelsbanken, Alfa Laval, B&B Tools, Intrum Justitia, Investor, Nordea, Sandvik, TeliaSonera och Transmode. AarhusKarlshamn och MTG rapporterar 11:30 respektive 13:00. På makroagendan kommer byggproduktion och KPI i EMU (11:00), samt påbörjade husbyggen i USA (14:30) och Philly Fed-index (16:00).

Läs fler inlägg på Börsflödet