Kontantbud på Cision

Blue Canyon Holdings lägger bud på Cision. Blue Canyon bjuder 52 kronor kontant för varje aktie i Cision. Erbjudandet innebär en premie om cirka 54 procent jämfört med Cisions volymviktade genomsnittskurs under de senaste tre månaderna. Styrelsen i Cision rekommenderar budet och aktieägare med 43 procent av kapitalet har accepterat det. På morgonen har även Kinnevik, Oriflame och Cloetta rappoterat...

Kinneviks rapport för det fjärde kvartalet är fokus på Zalando, som utvecklades betydligt sämre än förväntat. Omsättningen var 7 procent lägre än marknadens prognoser och rörelsemarginalen uppgick till -7 procent mot förväntade -2 procent. Kinnevik föreslår en utdelning om 7 kronor per aktie, i linje med konsensusprognosen.  Kinnevik-aktien lär sjunka i dagens handel.

Cloettas rapport för det fjärde kvartalet var blandad. Den organiska tillväxten ökade (+1,6 procent) för andra kvartalet i rad, men nådde inte upp till våra förväntningar (+4 procent). Omstruktureringen går enligt plan, men kostnaderna för detta var högre än väntat. Rörelseresultatet ökade med 16 procent jämfört med samma period förra året och var i linje med konsensusprognosen. Aktien bör reagera neutralt till relativt svagt idag.

Oriflame rapporterade en försäljning och ett justerat rörelseresultat som var 2 procent lägre än väntat. Mer negativt var att försäljningen i Ryssland minskade med 5 procent, att bolaget sänker försäljningsguidningen för det första kvartalet 2014 och att bolaget sänker utdelningen till 1 EUR per aktie. Aktien lär vara svag idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet